Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego

Sztuka jest po to, by niepokoić.
Wiedza umacnia.
- Georges Braque

Formularz rejestracyjny szkół niepublicznych

Wszystkie pola (z wyjątkiem pola region, jeśli jest Państwu nieznany) należy wypełnić,
jeśli wymagane pola nie dotyczą szkoły prosimy wpisać: "brak".
Jeśli jednostka nie posiada numeru faksu, adresu e-mail bądź www, pola te należy pozostawić puste.
Dane o szkole
Pełna nazwa szkoły:
Szkoła imienia:
REGON:
Typ szkoły lub placówki:
Długość cyklu kształcenia:

[x,y lat]

Czy realizuje czteroletni cykl kształcenia:
Czy realizuje kształcenie I stopnia:
Czy realizuje kształcenie II stopnia:
Czy realizuje kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej:
Czy realizuje kształcenie ogólne na poziomie gimnazjum:
Czy realizuje kształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego:
Status szkoły:
Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych:
Data wpisu do ewidencji:Kalendarz

[RRRR-MM-DD]

Numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej (jeżeli dotyczy):
Data nadania uprawnień szkoły publicznej:Kalendarz

[RRRR-MM-DD]

Kształci w zawodzie / specjalności:

Wskazówka: Trzymając CTRL możesz wybrać więcej niż jedną pozycję.

[Zawód: specjalność]Proszę wymienić instrumenty rozdzielając je przecinkami:

[instrument A, instrument B...]Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedniego wpisu zawód / specjalność prosimy o skorzystanie z opcji dodania nowych wpisów.

:
Dyrektor szkoły
Imię dyrektora:
Nazwisko dyrektora:
Tytuł naukowy/Stopień naukowy:
Dane adresowe i kontaktowe szkoły
Region:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku/lokalu:
Kod pocztowy:

[xx-yyy]

Telefon:

[+48.xx.yyyyyyy]

Telefon komórkowy:

[+48.xxx.yyy.zzz]

Fax:

[+48.xx.yyyyyyy]

email:
www:

[http://www.xxx.yyy]

Dane o organie prowadzącym
Należy podać dane adresowe organu prowadzącego. Jeżeli dane te są takie same,
jak dane szkoły, można skorzystać z opcji "Skopiuj dane adresowe szkoły".
Pełna nazwa organu prowadzącego:
Typ organu prowadzącego:
Region:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer budynku/lokalu:
Kod pocztowy:

[xx-yyy]

Telefon:

[+48.xx.yyyyyyy]

Fax:

[+48.xx.yyyyyyy]

email:
www:

[http://www.xxx.yyy]
Strona MKiDN >>
Strona CEA >>

Copyright ©: oprogramowanie RAD-COM, treść MKiDN, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.